Introduktion til ForandringsAkademiet

På Centrumgaden i Ballerup finder du ForandringsAkademiet. Et akademi med udbud af kurser og uddannelser, der favner bredt, er fagligt relevante, og som følger tidens trends i et erhvervsmæssigt regi.

ForandringsAkademiet slog første gang dørene op i marts 2016 på Centrumgaden i Ballerup. Dengang bestod akademiet i af den daglige leder, Jannie Lund-Nielsen, samt underviserne Pia Lund-Nielsen og Mia Lunde. Siden da er der sket meget. ForandringsAkademiet er blevet større, ideerne er der kommet endnu flere af, og interessen for de forskellige uddannelsestilbud stiger for hver dag, der går.

Solid faglighed til forskellige fagpersoner

Aktualitet og høj faglighed er nogle af nøgleordene bag de uddannelser og kurser, der bliver udviklet i akademiet. Grundtankerne bag udbuddet af kurser og uddannelser er, at de skal følge samfundets trends og de behov, der er til stede ude i erhvervslivet lige nu. Dette kan dreje sig om alt fra omsorg indenfor det pædagogiske fagområde til solide ledelsesværktøjer i en større virksomhed.

“I ForandringsAkademiet er det selvfølgelig vigtigt for os at udvikle uddannelser og kurser af høj faglig kvalitet. Når det så er sagt, er det særligt afgørende for os, at både uddannelser og kurser følger de tendenser, der opstår i erhvervslivet. Derfor har vi hele tiden fingeren på pulsen for at holde os opdateret på, hvad der rører sig lige nu” udtaler Jannie, daglig leder af ForandringsAkademiet, og fortsætter:

“Af den grund har vi også et meget bredt og varieret udbud af kurser og uddannelser. Et fagområde er hverken for stort eller for småt til os. I ForandringsAkademiet stræber vi efter at møde så mange forskellige fagpersoner som muligt og give dem nogle brugbare værktøjer, som de på en overskuelig og hurtig måde kan implementere i deres daglige arbejde.”

Faglig undervisning med et tvist af nye metoder

Foruden faglig tyngde og høj aktualitet har akademiets kurser og uddannelser det til fælles, at de er udtænkt og udviklet på baggrund af den løsningsfokuserede tilgang. En tilgang, der ikke er så udbredt i Danmark, men som anvendes med stor succes i udlandet.

Grundtanken bag den løsningsfokuserede tilgang er, at man skal fokusere på de små succeser i livet fremfor problemerne, og at man som menneske er ekspert i eget liv. Tankerne bag tilgangen har vist sig at være særdeles brugbare som et ledelsesredskab. Af den grund danner tilgangen også fundament for mange af akademiets kurser:

“Der er ingen tvivl om, at vi ser muligheder i den løsningsfokuserede tilgang. Derfor er den også prioriteret i vores undervisning. Alle vores undervisere i akademiet er specialiseret i tilgangen. Derudover samarbejder vi med andre dygtige tilhængere i både ind- og udlandet for at sikre, at vores kursister får den nyeste viden, når de bliver undervist hos os i ForandringsAkademiet” fortæller Jannie.

Udvikling på det personlige og faglige plan

Akademiets kurser og uddannelser er henvendt til fagpersoner, der har lyst til at udvikle sig – både på det personlige og faglige plan. Undervisningen er udviklet på en måde, hvor den enkelte kursist er i fokus, og hvor der bliver taget udgangspunkt i forskellige scenarier, som kursisterne genkender fra deres daglige arbejdsliv. I den forbindelse bliver der taget højde for, hvilke faglige og praktiske værktøjer den enkelte kursist har brug for. Af den grund er det ikke kun fagligheden, der er i spil i undervisningen, men i lige så høj grad også kursistens egen personlige udvikling.

Omfanget af akademiets kurser og uddannelser varierer alt afhængigt af det emne, der undervises i. Akademiet tilbyder således kurser, der varer to dage, mens andre strækker sig over op til 12 måneder.

Du kan finde akademiets mange kurser og uddannelser og læse mere på ForandringsAkademiet.nu