BØRN HAR RET TIL AT BLIVE HØRT

Det er ikke alle forandringer, der er frivillige. Især ikke hvis man er barn. Børn er ikke selv herre over deres opvækstbetingelser, deres familieforhold, og hvor og hvordan de bor.
Men ifølge FN’s børnekonvention artikel 12 har alle børn faktisk krav på at blive hørt, når det kommer til det, der vedrører dem.

Mia Lunde og Mette Siigersen, der underviser på ForandringsAkademiets kursus i børnesamtaler, fortæller i videoen her, hvordan man som fagperson kan skabe et trygt samtalerum, hvor børn på deres egne præmisser kan fortælle om deres erfaringer, og hvad de evt. godt kunne tænke sig, der var anderledes, og hvad de godt kan lide, som det allerede er.

Når Mia og Mette arbejder som familievejledere i udsatte familier, er børnesamtaler et af de redskaber, de bruger til at sikre, at børnenes meninger og erfaringer bliver videregivet til kommunens socialrådgivere. På den måde er børnenes mening med til at danne grundlag for de beslutninger, socialrådgiveren træffer, og som medfører ændringer og forandring i børnenes liv.