Løsningsfokuseret MUS-samtaler

På dette heldagskursus får du inspiration til, hvordan du som leder kan afholde udviklingssamtaler, der giver mening for dig, dine medarbejdere og virksomheden.

Du bliver præsenteret for flere løsningsfokuserede metoder og teknikker, der hjælper dig med at sikre, at udviklingssamtalerne skaber udvikling og forandring på arbejdspladsen - og ikke blot bruges som en "tjek ind"-samtale med dine medarbejdere.


Datoer på vej!

Hvem henvender kurset sig til?

ForandringsAkademiets kursus i løsningsfokuserede udviklingssamtaler henvender sig til dig, der til daglig arbejder som leder og varetager udviklingssamtalerne med virksomhedens medarbejdere. Det kan være du er helt ny i faget, eller har flere års erfaring som leder og har holdt mange udviklingssamtaler.

Kurset er for dig, der har brug for eller søger inspiration til at gøre udviklingssamtalen nærværende, relevant og udbytterig, så den er til gavn for dig selv som leder, den enkelte medarbejder og hele virksomheden.

I undervisningen fokuserer vi på processerne før, under og efter udviklingssamtalen. 
Du bliver præsenteret for og får inspiration til, hvordan du kan forberede dig, afholde og følge op på MUS-samtalen med din(e) medarbejder(e)

På kurset lærer du:
  • Introduceret til løsningsfokuserede samtale- og spørgeteknikker.
  • Kan forberede og afholde en motiverende samtale, hvor du formår at gøre medarbejderen til aktør på arbejdspladsen.
  • Sikre medarbejderens trivsel og engagement på arbejdspladsen.
  • Effektivisere samtalen ved brug af spørgeskemaer.

MUS-samtalen er et nyttigt redskab for ledere til at skabe dialog om udvikling og trivsel på arbejdspladsen med medarbejderne. Samtalen sikrer overensstemmelse mellem medarbejderens ønsker og virksomhedens mål.

Vores heldagskursus lærer dig at føre løsningsfokuserede udviklingssamtaler (MUS, GRUS, og TUS) ved hjælp af den systemiske tilgang. Kurset præsenterer teknikker, der straks kan anvendes i samtalerne, med fokus på medarbejderens kompetencer, ressourcer og udviklingspotentiale. Den løsningsfokuserede tilgang sikrer, at medarbejderen bliver en aktiv medskaber af udvikling og forandring til gavn for virksomheden.

Bliv inspireret til, hvordan du kan gøre den enkelte medarbejder til medskaber af udvikling og forandring med et kursus i løsningsfokuserede udviklingssamtaler

Hvad kan du bruge kurset til?

På kurset præsenteres du for løsningsfokuserede samtale- og spørgeteknikker, som du kan bruge til at optimere kommunikationen, relationen og kontakten til dine medarbejdere. Kurset er med til at skærpe din bevidsthed om sammenhængen mellem den enkelte medarbejders kompetencer og virksomhedens konkrete målsætninger.

Kurset styrker dine samtalefærdigheder, og du får inspiration til at holde løsningsfokuserede udviklingssamtaler. Du får indblik i, hvordan du i samtalen kan motivere medarbejderen til at blive medskaber af sin egen udvikling og trivsel med et skærpet fokus på det udviklingspotentiale, som medarbejderen har.

Løsningsfokuseret teori og praksisundervisning

Kurset i løsningsfokuserede MUS-samtaler tager udgangspunkt i teorien bag den systemiske løsningsfokuserede tilgang (LØFT). Omdrejningspunktet for tilgangen er, at mennesket er ekspert i eget liv, og at man skal fokusere på, hvad der virker – og gøre mere af det – fremfor at fokusere på problemer.

Via teoretiske oplæg og praktiske øvelser lærer du, hvordan du lader den enkelte medarbejder tage aktivt del i samtalen, og du får redskaber til at støtte medarbejderen til at belyse sit eget udviklingspotentiale.

Undervisningen på kurset tager udgangspunkt i virkelige cases fra erhvervslivet, og der er rig mulighed for, at du og de øvrige kursister kan dele egne erfaringer om afholdelse af udviklingssamtaler.

På kurset kommer vi omkring:
  • Processerne før, under og efter en MUS-samtale. 
  • Du får inspiration til, hvordan du kan forberede dig før udviklingssamtalen.
  • Præsenterer forskellige redskaber, du kan tage i brug for efterfølgende at kunne følge op på, hvad du og din medarbejder har talt om og har lavet af aftaler.

Underviser

Jannie Lund-Nielsen
Jannie har besiddet flere lederstillinger og har i en periode på 7 år været selvstændig erhvervsdrivende med en personalegruppe på 20 medarbejdere. Jannie har bred erfaring med trivsel i personalegrupper, konfliktløsning, kundehåndtering og optimering af drift.