Familievejleder-uddannelsen

Drømmer du om at gøre en forskel for sårbare børn, unge og deres forældre? Familievejlederuddannelsen er for dig, der vil støtte udsatte forældre til at sikre, at deres børn får et godt nok børneliv. Vores familievejlederuddannelse ruster dig til at varetage denne vigtige opgave.

Det er vores erfaring, at du er bedre stillet med akademiets familievejlederuddannelse i rygsækken, når du er på udkig efter jobs indenfor familie-, børne- og ungeområdet.


Lokation: Ballerup og Aarhus
Varighed: 11 måneder
Pris: 
31.766 kr. ekskl. moms.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Vores familievejlederuddannelse er for dig, der har lyst til at gøre en forskel i udsatte familiers liv. Du brænder for at støtte sårbare forældre til at tage ejerskab for deres families trivsel og støtte dem til at skabe udvikling i deres forældreskab.
Dette med henblik på at sikre barnets trivsel i eget hjem.

Det er en forudsætning for optag på uddannelsen, at du har en socialfaglig baggrund, til daglig arbejder med børn og kender til børns udvikling i en professionel sammenhæng.

Hvis du er i tvivl om, om du opfylder optagelseskravet,
er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 60 17 07 03


Bemærk: På familievejlederuddannelsen er der begrænsede pladser på holdet. Det skyldes, at vi gerne vil skabe et trygt samtalerum for kursisterne, så de kan dele personlige erfaringer med hinanden.

Efter bestået eksamen modtager du et diplom på, at du er uddannet til at varetage opgaven som familievejleder med speciale i Flex Familierådgivning.
Uddannelsens estimerede indhold er svarende til 10 ECTS-point.
På uddannelsen lærer du:
  • At give forældre, børn og unge intensiv støtte og guidning.
  • Hvordan man observerer samspillet mellem familiemedlemmer i og udenfor familiens hjem.
  • At facilitere samtaler med børn, unge, familier og professionelle samarbejdspartnere, som familien er i kontakt med.
  • At guide, vejlede og anvise i nuet.
  • At arbejde ud fra og navigere i relevante paragraffer.

Familievejleder - Ballerup DKK 31,766.00

Vælg begivenhedsdato & -tid

Familievejleder - Aarhus DKK 31,766.00

Vælg begivenhedsdato & -tid

Prisen dækker for alt relevant undervisningsmateriale.
På alle undervisningsdage har vi sørget for kaffe/the, snacks og andre forfriskninger i løbet af dagen.
Derudover serverer vi en let morgenmadsbuffet samt en lækker frokost med et varieret udvalg.
OBS: Man må maks. misse 1 modul på uddannelsen, for at kunne gå til eksamen

Tag familievejlederuddannelse og gør en forskel for børn, unge og forældre i udsatte familier

Om uddannelsen

ForandringsAkademiets familievejlederuddannelse er udviklet af familievejledere fra den socialpædagogiske konsulentvirksomhed Move1, der siden 2005 har samarbejdet med kommuner og borgere i udsatte positioner med henblik på at skabe ro og stabilitet i livet.

På uddannelsen præsenterer erfarne praktikere og undervisere et bredt repertoire af metoder indenfor systematisk løsningsfokuseret korttidsterapi (LØFT) med fokus på familiearbejde, børne- og ungesamtaler samt kunsten at arbejde i private hjem

Uddannelsen kvalificerer dig til at:
  • Arbejde med udsatte borgere og familier.
  • Undersøge og håndtere problemer relateret til familiens indbyrdes forhold, netværk og forhold til omgivelser.
  • Være medskaber til andres forandringer.
Succesraten for job efter endt uddannelse er høj, og flere kursister har opnået ønskede stillinger inden fro familie-, børne- og ungeområdet. 

Hvornår er næste undervisningsstart?

Ballerup:

Opstart d. 31. august 2024 (weekend)

Hasselager (Aarhus):

Opstart d. 27. august 2024 (hverdag)

Hvilke karrieremuligheder får du?

Med en familievejlederuddannelse fra ForandringsAkademiet står du stærkt i jobs, hvor man beskæftiger sig med familier, børn og unge. Eksempelvis som familievejleder i en kommune, forældresamarbejde i daginstitutioner, som selvstændig familievejleder og mange flere.

Succesraten for at finde job efter endt uddannelsesforløb hos os er høj. Det er vores erfaring, at flere af vores kursister har fået ønskede jobs indenfor familie-, børne- og ungeområdet eller har taget det store skridt og er blevet selvstændige familievejledere.

Modul 1: Kom godt igang

Du får kendskab til relevante paragraffer som familievejleder og begynder straks at fylde din værktøjskasse. Denne vil være fuldt udstyret inden årets udgang. Du opnår forståelse for det menneskesyn, der ligger bag systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi og relationsorienteret samtalepraksis. Gennem modulet lærer du, hvordan simple spørgsmål og udsagn kan fremme udvikling, forankring, partnerskab og samarbejde

Modul 2: Fokuser på det, der virker

Hvem, hvad, hvor og hvordan?
Vi dykker ned i, hvad der virker, og hvilke tegn på fremgang man typisk ser først. Du bliver rustet til at arbejde i private hjem, og du vil for alvor starte din rejse af ”små skridt” mod din foretrukne fremtid som familievejleder. Vi vil forholde os til, hvad du håber på, at familierne vil lægge mærke til ved dig, når du er deres familievejleder.

Modul 3: Vurdering af barnets vilkår

Hvordan vurderer man et barns vilkår her og nu?
Som familievejleder står man ved hvert familiebesøg og skal vurdere barnets vilkår i eget hjem. Du får værktøjer til at lave en “her og nu”-vurdering og bliver rustet til med en (forholdsvis) ro i maven at italesætte ting i nuet, der skal være anderledes for at mindske bekymringer.

Vi går i dybden med nytterelationer i familiearbejdet og fokuserer på, hvordan løsningsfokuseret familiearbejde i højrisiko-familier fungerer i praksis.

Modul 4: Sikkerhedsplaner, børnesamtaler og akutberedskab

Er det vigtigt at involvere familiens eget netværk?
Som familievejleder med afsæt i Flex Familierådgivning vil du med sikker stemme kunne sige JA!!! Du lærer at lave sikkerhedsplaner, får værktøjer til at udføre en børnesamtale og får viden om, hvordan du bedst muligt med akutte bekymringer kan inkludere familiens og barnets eget netværk for at skabe sikkerhed for barnet i eget hjem. Samtidig fokuserer vi på, hvordan du kan passe bedst på dig selv i arbejdet som familievejleder.

Modul 5: Observationsbesøg

Hvordan bliver man “fluen på væggen”?
Observationsbesøg er en spøjs størrelse. Hvordan kan du som familievejleder opholde dig i et hjem og være ”fluen på væggen”, mens du skal guide, vejlede og anvise ved behov?

Du bliver rustet til at skabe udvikling og bevidsthed hos familien under observationsbesøg. Og vi går nærmere i dybden med, hvordan din personlige stil som familievejleder kan være med til at gøre en forskel for den enkelte familie.

Modul 6: Det gode patnerskab

Det gode partnerskab?
Kontakt og partnerskab mellem familievejleder og myndighed er i højrisikofamilier altafgørende. Du får indblik i, hvordan den gode overlevering fra familievejleder til myndighed kan foregå. Derudover samler vi op på tidligere undervisningsmoduler og støtter koblingen mellem teori og praksis.

Til dette modul skal alle deltagere medbringe en optagelse af forældre-, en familie- eller en børnesamtale.

Modul 7: Samarbejde med familie og myndighed

Vi arbejder videre med det menneskesyn, der ligger bag den systemisk løsningsfokuserede korttidsterapi og relationsorienterede samtalepraksis, herunder hvordan det kommer i spil i arbejdet som familievejleder.

Ligeledes dykker vi længere ned partnerskabet mellem familievejleder og myndighed, når man arbejder med højrisikofamilier.

Modul 8: Opsamling og fordybelse i din rolle som familievejleder

Hvordan ønsker jeg, at familierne oplever mig som familievejleder?
På ottende modul skal du arbejde med dine egne skills. Vi vil både arbejde i grupper og i plenum. Alle deltagere skal medbringe en optagelse af forældre-, en familie- eller en børnesamtale.

Eksamensmodul:

Det er nu blevet tid til eksamen. Eksamen er kombineret skriftlig og mundtlig og er individuel. Op til eksamen skal du udforme en synopsis omhandlende et valgfrit emne. Til den mundtlige eksamen skal du belyse og uddybe dit emne.

Bedømmelsesformen er bestået/ikke bestået.

Familievejleder - Ballerup DKK 31,766.00

Vælg begivenhedsdato & -tid

Familievejleder - Aarhus DKK 31,766.00

Vælg begivenhedsdato & -tid

Teoretisk og metodisk fundament

Vores familievejlederuddannelse er en tværfaglig uddannelse indenfor systemisk løsningsfokuseret korttidsterapi og relationsorienteret familieterapi (kendt på engelsk som SFBT = Solutions Focus Brief Therapy).

Under uddannelsen bliver du præsenteret for lovgivningen indenfor for børne- og familieområdet med fokus på, hvordan du skal navigere i denne i egen praksis som familievejleder.

I akademiet tror vi på, at praktisk kunnen og faglige færdigheder tilegnes ved at øve sig! Derfor er familievejlederuddannelsen også en praktisk orienteret uddannelse.

Undervisningen bygger på faglige oplæg og en bred vifte af praktiske øvelser, så du og dine medkursister løbende bliver trænet i teorien og metoderne bag og derved tilegner jer praktiske færdigheder indenfor løsningsfokuseret familievejledning med fokus på et sikre barnets trivsel i eget hjem.

Uddannelsen er en eksamineret kompetencegivende familieterapeutisk uddannelse.

Er det muligt at få økonomisk tilskud?

Familievejleder - Ballerup DKK 31,766.00

Vælg begivenhedsdato & -tid

Familievejleder - Aarhus DKK 31,766.00

Vælg begivenhedsdato & -tid

Ballerup

Undervisningen i Ballerup finder sted i ForandringsAkademiets lokaler på adressen: 

ForandringsAkademiet
Tempovej 16, Blok D, 1. sal
2750 Ballerup

ForandringsAkademiet ligger i gåafstand fra Malmparken station, og der er gratis parkering på adressen.

Hasselager (Aarhus)

Undervisningen i Aarhus finder sted hos Aarhus Hostel på adressen:

Aarhus Hostel
Beringvej 1
8361 Hasselager

Aarhus Hostel ligger under 20 minutters kørsel fra Aarhus C. Der er gratis parkeringsmuligheder på adressen.